پانزدهم رمضان

                                در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع)                               دست همه را وقت عطا بست حسن(ع)                                     نومید نگردد کسی از درگه او                                                                                                 زیرا ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 18 بازدید
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
1 پست
ولادت
1 پست
زن
1 پست
قلب
1 پست
گریه
1 پست
خداوند
2 پست
اشتیاق
1 پست
تذهیب
1 پست
رمضان
1 پست
سحر
1 پست
دیدار
1 پست
عشق
1 پست
دعا
1 پست