# کریم_آل_طه

پانزدهم رمضان

                                در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع)                               دست همه را وقت عطا بست حسن(ع)                                     نومید نگردد کسی از درگه او                                                                                                 زیرا ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 45 بازدید